नेपालको स्थानीय तहसम्बन्धी सामान्यज्ञान जानकारी

1. सबैभन्दा सानो नगरपालिकाः भक्तपुर (६.८९ व.कि.मि.)
2. सबैभन्दा सानो गाउँपालिकाः परवानीपुर (बाराः १५.४८ व.कि.मि.)
3. सबैभन्दा ठूलो नगरपालिकाः सितगंगा (अर्घाखाँचीः ६१०.४३ व.कि.मि.)
4. तराई प्रदेशमा मात्र फैलिएको प्रदेशः प्रदेश नं. २
5. नेपालमा जम्मा जिल्लाहरुः ७७ वटा
6. जम्मा महानगरपालिकाः ६ वटा (सूत्रः काभलपोविवि)
7. जम्मा उपमहानगरपालिकाः ११ वटा
8. जम्मा नगरपालिकाः २७६ वटा
9. जम्मा गाउँपालिकाः ४६० वटा
10. नेपालमा जम्मा स्थानीय तहः ७५३ वटा
11. जम्मा वडा संख्याः ६,७४३ वटा

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *