विद्युत प्राधिकरणमा अधिकृत र सहायकस्तरका विभिन्न पदहरूमा जागिर खुल्याे

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदहरूमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञापन प्रकाशित गरी लोक सेवा आयोगबाट लिईने खुला प्रतियागितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्न विभिन्न पदहरुमा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट रीतपूर्वक दरखास्त दिन आह्वान गरेको छ ।

अधिकृतस्तर र सहायकस्तरका विभिन्न पदहका लागि तोकिएका न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले ने.वि.प्रा.का अनलाइन दरखास्त प्रणाली career.nea.org.np मार्फत आवेदन दिन सक्ने छन् ।

हेर्नुुस् विज्ञापन

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *