स्थानीय तहको सहायक स्तर पाँचौं तहकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र ताेकियाे

स्थानीय तहको सहायक स्तर पााँचौं तह (अप्राववधिक) वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी लाेकसेवा आयोगकाे सूचना हेर्नुहाेस्

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *