नेपालमा के भइरहेको छ

नेपालमा बर्षा याम शुरु भईसकेको छ । बाढि पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँहरुका मानिसहरुलाई उच्च र्सतकता अपनाउन हुन यो सुचना जारी गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *