शिक्षक सेवा तयारी : वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न – सेट एक

१) नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन् ?
क) बीरशमशेर            ख) भीमशमशेर             ग) चन्द्रशमशेर घ) जुद्धशमशेर

२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रकोे स्थापना कहिले गरिएको हो ?
क) २०६६ साउन १३            ख) २०६६ कार्तिक २३            ग) २०६६ कार्तिक १३           घ) २०६६ मंसिर १३

३) शिक्षाको राष्ट्रिय उद्धेश्यमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपकोे २०७१ को संशोधनले थप गरेको विषय कुन हो ?
क) द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सक्षम नागरिक
ख) मानव संशाधनको विकास
ग) विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार
घ) जाृेखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम नागरिक तयार

४) तोकिएको उमेर समूहका वालवालिकाहरुको सम्बन्धित तहमा भर्ना प्रतिशतलाई …… भनिन्छ ।
क) खुद प्रवेशदर           ख) सहजै देखिने भर्नादर              ग)खुद भर्नादर           घ)कुल भर्नादर

५) सबैका लागि शिक्षा कार्ययोजना २००१–२०१५मा देहाय मध्ये कुन सूचक समाबेस छ ?
क) आधारभूत तहको खुद भर्नादर
ख) प्राथमिक तहको खुद भर्नादर
ग) कक्षा १० सम्मै विद्यार्थी स्थायित्व
घ) प्रारम्भिक वालविकासको खुद भर्नादर

६) विद्यालय सुधार योजना २०६६–२०७२ ले ब्यवस्था गरेको कुरा देहायमध्ये कुन हो ?
क) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ख) महिला शिक्षक दरबन्दी
ग) प्रारम्भिक वालविकासलाई विद्यालय संरचनामा समाबेश
घ) माध्यमिक तहमा व्यावसायिक धार

७) राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ सीप पाठ्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयलाई प्रदान गरिने पाठ्य सामाग्रीको बिकास कुन निकायले गर्दछ ?
क) राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाई कार्यक्रम परियोजना
ख) शिक्षा विभाग
ग) पाठ्यक्रम बिकास केन्द्र
घ) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र

८) विद्यालय क्षेत्र बिकास योजना (२०७३–०८०)ले माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको प्रतिशत कति पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ?
क) २२ प्रतिशत ख) २५ प्रतिशत ग) ३० प्रतिशत घ) ५० प्रतिशत

९) राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८–०३२ अनुसार राष्ट्रिय बिकास सेवा दल देहायका मध्य कुन हो ?
क) शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण र विविध ख) शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि र निर्माण
ग) शिक्षा, कृषि, निर्माण र प्राविधिक घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सञ्चार

१०) शिक्षकहरुको तलब स्केल तोकिँदा समान योग्यता भएका अरु पेशामा काम गर्नेसरह हुनुपर्छ भनि सबैभन्दा पहिले कसले गरेको हो ?
क) रा.शि.प.यो.२०२८–०३२
ख) उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५
ग) सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति २०१८
घ) राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९

११) राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ को प्रतिवेदनले देहायकामध्ये कुन विषय बाहेक अन्य प्राविधिक विषयको स्नातक तहको अवधि ४ वर्ष हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ?
क) विज्ञापन                ख) चिकित्साशास्त्र             ग) इन्जिनियरिङ              घ) क र ख दुबै

१२) शिक्षा नीति निर्माणका लागि वाह्य स्रोत देहायका मध्ये कुन हो ?
क) संवैधानिक व्यवस्था        ख) अदालतका निर्णयहरु
ग) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य भएबापत निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व
घ) राजनीति दलका घोषणा पत्र

१३ं) दूर तथा खुला शिक्षा नीति २०६३ को उद्धेश्य कुन शिक्षाको पहुँच बिस्तार गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छ ?
क) उच्च शिक्षा                 ख) विद्यालय शिक्षा                   ग) माध्यमिक शिक्षा             घ) विद्यालय र उच्च शिक्षा

१४) अनौपचारिक शिक्षा नीति २०६३ ले देहायका मध्ये कसको साझा तथ्या भण्डार बनाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ?
क) अनौपचारिक क्षिक्षा कार्यक्रम चलाउने सबै संस्थाहरुको
ख) औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा चलाउने संस्थाहरुको
ग) सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरु र तिनीहरुबाट संञ्चालित कार्यक्रमहरुको
घ) साक्षरता अभियानसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमहरुको

१५) वालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप २०६७ अनुसार शिक्षण शिकाइ प्रक्रियाका न्यूनतम मापदण्ड कतिओटारहेका छन् ?
क) १५ वटा                  ख) २० ओटा                 ग) ९ वटा              घ) ११ वटा

१६) वालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ को धारा २८ केसँग सम्बन्धित छ ?
क) शिक्षाको लक्ष्य              ख) शिक्षाको प्राथमिकता                      ग) शिक्षाको उद्धेश्य             घ) शिक्षाको अधिकार

१७) विशेष शिक्षा स्रोत कक्षा व्यवस्थापन समितिमा कति जना सदस्य रहन्छन् ?
क) ११ जना           ख) ९ जना                  ग) ८ जना                 घ) ७ जना

१८) नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग जिल्ला कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ ?
क) जिल्ला शिक्षा अधिकारी      ख) जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष     ग) जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको अधिकृत            घ) प्रमूख जिल्ला अधिकारी

१९) नेपालमा रेडियोबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको शुरुवात देहायकामध्ये कसले गरेको हो ?
क) रा.शि.प.यो.               ख) रेडियो शिक्षक तालिम परियोजना               ग) दूरशिक्षा केन्द्र              घ) सेती परियोजना

२०) शिक्षालाई जीवनको लक्ष्यसँग जोड्ने कार्य कसले गर्छ ?
क) दर्शन                      ख) विषय विज्ञ                        ग) मनोविज्ञान               घ) समाज

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *