क्षति न्यूनीकरणमा एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली

काठमाडौँ । नेपाल सरकार एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अपनाएर यसको पूर्वतयारी, उद्धार र पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अग्रसर भएको छ । विपद् र यसबाट हुने क्षति…

View More क्षति न्यूनीकरणमा एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली