यस्ताे छ मावि स्थायी शिक्षकका लागि आवेदन दिने तरिका

काठमाडाैं। शिक्षक सेवा आयोगले हिजो माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक छनोट गर्ने प्रयोजनका साथ विज्ञापन आव्हान गरेको छ । कुल ४३६ सिटका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको हो ।

आयोगले माविको प्रतिस्पर्धा प्रदेशगत रुपमा गर्दै आएको छ । सातै प्रदेशमा नेपाली विषयमा ६७, अंग्रेजी ७९, गणितमा ८५, विज्ञानमा १२४, सामाजिक विषयमा सुदुरपश्चिममा दरबन्दी नै रिक्त दरबन्दी विवरण नै प्राप्त नभएको हुँदा ६ ओटा प्रदेशका लागि ५३ ओटा सिट मात्र विज्ञापन गरिएको छ ।

त्यसैगरी अर्थशास्त्र विषयमा कोशी, मधेस र गण्डकी प्रदेशका लागि ७ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेको छ । कार्यलय सञ्चालन र लेखा १५ पदका लागि विज्ञापन गरेको छ । संस्कृत व्याकरणका लागि ३ पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ । कम्प्युटर विज्ञान ३ पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ । नियमित दस्तुरमा माघ ८ गते सम्म र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ १५ गते सम्म आवेदन दिन म्याद कायम गरेर विज्ञापन गरिएको छ ।

आवेदन दिने तरिका

विज्ञापन भएको पदमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त दिनुपर्नेछ । आयोगको आधिकारिक वेबसाइट https://online.tsc.gov.np/ मा Click गरी अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त पेस गर्न सकिनेछ र दरखास्त पेस गर्ने विधि सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आयोगको Website (add: user manual Link) मा हेर्न सकिनेछ ।

दरखास्त दस्तुर बुझाउने बैंक र विधि:

 आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फाराम submit गर्नुपर्नेछ । फाराम submit गर्नुपूर्व आफूले भरेको विवरण छुटेको वा कुनै कागजात समावेश हुन छुट भएको त छैन ? एक पटक यकिन गर्ने । यकिन गरिसकेपछि दरखास्त पेस गरेको विवरणमा Click गर्ने । दरखास्त दस्तुर भुक्तानी भएपछि निवेदकको कुनै पनि विवरण परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा सोही अनुसार विवरण यकिन गर्ने । त्यसपछि आफूले Apply गरेको विज्ञापनमा दस्तुर बुझाउन “यहाँ क्लिक गर्नुहोस” मा Click गर्ने । बैंक Option मा “राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक” वा “नेपाल बैंक लिमिटेड ” मध्ये कुनै एक Option छनोट गर्ने । बैंक छनोट गरिसकेपछि भौचर प्राप्त गर्नुहोस मा Click गर्ने । त्यसपछि भौचर प्रिन्ट गरी सोही भौचरसहित सम्बन्धित बैंकमा गई तोकिएको रकम बुझाउनु पर्नेछ । Online payment गर्नेको हकमा भौचर जेनरेट भएपछि त्यसै Page मा “अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस” मा Click गर्ने । रकम भुक्तानी गर्ने विकल्पहरु मध्ये पोर्टलमा भएका कुनै एक विकल्पको लोगो छनोट गरी Click गर्ने । तत्पश्चात रकम भुक्तानी गर्नुहोस मा Click गर्ने । त्यसपछि छनोट गरिएको online payment option को Username and password हाली Online Payment मा तोकिएको रकम दाखिला गर्ने । रकम दाखिला भए नभएको यकिन गरी रकम दाखिला ( Payment) को सत्यापन भएपछि मात्र आफ्नो निवेदन दाखिला भयो भनी सुनिश्चित हुने । यदि Online Payment गर्दा आयोगको portal भन्दा बाहिर गई रकम भुक्तानी गरेमा त्यस्तो भुक्तानी आयोगको online system मा नदेखिने हुँदा भुक्तानी नगर्नुहोस् । प्रवेशपत्र हेर्न र प्रिन्ट गर्नका लागि दरखास्त दिने म्याद समाप्त भएपछि आयोगले सूचना प्रकाशन गर्नेछ । यसका लागि आफ्नो इमेल, उम्मेदवार सङ्केत नम्बर र पासवर्ड सुरक्षित साथ राख्ने ।

दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि:-

दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८०/१०/०८ गते राती ११:५९ बजेभित्र राजश्व सूचना प्रणालीबाट सृजित भौचर प्रिन्ट गरी सोको भोलिपल्ट मिति २०८०/१०/०९ गते बैंकिङ कारोवार हुने समयभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त पेस गर्नेको हकमा २०८०/१०/१५ गते राती ११:५९ बजेभित्र राजश्व सूचना प्रणालीबाट सृजित भौचर प्रिन्ट गरी सो को भोलिपल्ट २०८०/१०/१६ गते बैंकिङ कारोवार हुने समयभित्रसम्म अनिवार्य रुपमा बुझाई सकेको हुनुपर्नेछ । तर सार्वजनिक बिदा परेमा सो को लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन बुझाउन सकिनेछ ।

उम्मेदवारमा हुनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम योग्यताः-

(क) नेपाली नागरिक ।

(ख) शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (संशोधनसहित), २०५७ को नियम १० बमोजिम अयोग्य नभएको ।

(ग) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा (कम्तीमा ३०० पूर्णाङ्क वा १२ क्रेडिट आवर) उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने तालिम पूरा गरेको ।

तर अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा र कम्प्युटर विज्ञान विषयको हकमा तालिम नलिए पनि यस बिज्ञापन बमोजिम शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

(घ) सामाजिक अध्ययन विषयअन्तर्गत अर्थशास्त्र, इतिहास, ग्रामीण विकास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, वातावरण शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संस्कृति, समाजशास्त्र, जनसङ्ख्या शिक्षा र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयहरू पर्दछन् ।

(ङ) माध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ।

 (च) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा थप व्यवस्थाः-

 (घ) बमोजिम शैक्षिक योग्यता हासिल गरी विषय नखुलेका स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति समेत सम्बन्धित विषयमा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

विषयगत स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति सम्बन्धित विषयमा मात्र उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

सम्बन्धित विषयमा प्रकरण (ग) बमोजिम योग्यता हासिल गरी सामाजिक विषयको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु यस विज्ञापनबमोजिम अर्थशास्त्र विषयको परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

संस्कृत व्याकरण विषयको हकमा नेपाली विषयमा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

ड) स्थायी शिक्षक पदमा कार्यरत उम्मेदवारलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।

(ज) समान तहको शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन पाइने छैन ।

१२. शिक्षा (आठौ संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३९ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि यस विज्ञापनलाई पहिलो विज्ञापन मानिने छैन ।

अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरु:-

नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचेको फोटो, दस्तखत नमुना, न्यूनतम योग्यताको लब्धाङ्कपत्र, तालिमको प्रमाणपत्र र समकक्षता प्रमाणपत्र (विदेशी शिक्षण संस्थाबाट अध्ययन गरेकाको हकमा) Scan गरी अनलाइन दरखास्त प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको स्थानमा jpeg/jpg format (बढीमा 200 KB) मा upload गर्नुपर्नेछ । दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरिएका कागजातका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयम् नै पूर्ण जवाफदेही हुनु पर्नेछ । उल्लेखित विवरण एवम् कागजात झुट्टा ठहरेमा वा तोकिएको कागजात पेस नगरेमा त्यस्तो दरखास्त जुनसुकै समयमा रद्द हुनेछ ।

समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरुले पेस गर्नुपर्ने थप कागजातहरु:-

(क) आदिवासी/जनजातिको सम्बन्धमा नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा र सो ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट त्यसरी सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर हो भनी प्रमाणित भएको कागजात ।

(ख) तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको संस्थाबाट तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदाय हो भनी प्रमाणित गरेको कागजात र त्यसरी नतोकिएको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदाय हो भनी प्रमाणित गरेको कागजात।

(घ) अपाङ्गताको हकमा सरोकारवाला निकाय (समाज कल्याण परिषद्, महिला विकास कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तह) बाट अपाङ्गता प्रमाणित गरेको परिचयपत्र ।

(ङ) पिछडिएको क्षेत्रको सम्बन्धमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट दरखास्त दिँदाको बखत सम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको हो भनी प्रमाणित भएको कागजात ।

 विज्ञापन सम्बन्धी थप जानकारी:-

(क) यस विज्ञापनको प्रतिस्पर्धा र छनोट प्रदेशस्तरमा हुनेछ ।

(ख) लिखित परीक्षा एकै दिन एकै समयमा सबै प्रदेशमा हुने हुँदा कुनै पनि उम्मेदवारले एक प्रदेश र एक विषयमा मात्र दरखास्त फाराम भर्न सक्नेछ । यदि सो नगरेको कारणले दरखास्त फाराम अस्वीकृत हुन गएमा उम्मेदवार स्वयम् जवाफदेही र जिम्मेवार हुनेछन् ।

(ग) एउटै परीक्षा मार्फत खुला र समावेशी समूहहरूको उम्मेदवार छनोट गरिनेछ ।

(घ) आदिवासी/जनजाति; तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान वा दलित समूहबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिले कुनै एक समुदायको उम्मेदवारको रुपमा मात्र प्रतिस्पर्धी गर्न सक्नेछ। तर महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(ङ) बिज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले २१ दिनभित्र पद सङ्ख्या थपघट गर्न सम्बन्धित निकायबाट माग भई आएमा सो पद सङ्ख्याले समावेशी समूहमा असर नपर्ने भएमा मात्र समावेशी समूहमा थपघट हुन सक्नेछ ।

(च) दोब्बर दस्तुरको समयावधिलाई उमेर, शैक्षिक योग्यता र तालिम प्रयोजनका लागि गणना गरिने छैन ।

(छ) आयोगद्वारा तोकिएको म्यादभित्र पेस नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपुगको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको

वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको लगायत रित नपुगेको वा कुनै शर्त राखिएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन ।

(ज) कुनै उम्मेदवारले झुट्टा विवरण ( कागजात पेस गरेको जानकारी हुन आएमा त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त जुनसुकै बखत रद्द गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिनेछ ।

(झ) अपाङ्गता भएको कारण आफैले लेख्न नसक्ने ( दृष्टिविहीन, ‘ग’ वर्गको न्यून दृष्टि र दुबै हात नचल्ने ( अपाङ्गता ) उम्मेदवारले सहयोगी लेखक माग गरेमा सम्बन्धित तहका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यताभन्दा कम्तीमा एक तह मुनीको योग्यता भएको व्यक्तिलाई सहयोगी लेखकको रूपमा परीक्षामा बस्न उम्मेदवारको स्थायी बसोबास भएको जिल्ला वा परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले अनुमति दिन सक्नेछ । तर माध्यमिक तहमा परीक्षा दिने उम्मेदवारले शिक्षा विषय लिएर प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण व्यक्तिलाई सहयोगी लेखकका रूपमा राख्न पाइने छैन । यस्तो सहयोगी लेखकले तोकिएको तह एक वर्ष अगाडि मात्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

(ञ) विदेशी शिक्षण संस्थाको शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गराएको हुनुपर्नेछ ।

(ट) कुनै उम्मेदवारले स्नातक वा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेपश्चात फरक विषयमा छुट्टै ३०० पूर्णाङ्क लिई परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तिले पनि विज्ञापित सम्बन्धित विषयमा उम्मेवार हुन सक्नेछन् ।

(ठ) लिखित परीक्षा (सामान्य) मा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवार मात्र विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

(ढ) आयोगको वेबसाइट www.tsc.gov.np/डाउनलोड मा Click गरी पाठ्यक्रम / नमुना प्रश्नपत्रबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

 परीक्षाको किसिम :

(क) लिखित परीक्षा (सामान्य र विषयगत) (ख) अन्तर्वार्ता

२. परीक्षा सञ्चालनः

(क) लिखित परीक्षा (सामान्य) सञ्चालन हुने मिति र समयः २०८०/१२/०३ गते अपरान्ह १:०० बजे ।

(ख) लिखित परीक्षा (विषयगत) को मिति सामान्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा तोकिनेछ ।

(ग) अन्तर्वार्ता हुने मिति, समय र स्थानः लिखित परीक्षा (विषयगत) को नतिजा प्रकाशन हुँदा तोकिनेछ ।

 परीक्षा केन्द्रः

कोशी प्रदेशको मोरङ, मधेश प्रदेशको धनुषा, वागमती प्रदेशको मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा हुनेछ । अन्य विस्तृत जानकारी आयोगको वेबसाइटमा पछि प्रकाशन गरिनेछ ।

 दरखास्त दस्तुरः

रु. १,०००/ ( प्रत्येक समावेशी समूहको लागि थप रु. ६००/- का दरले बुझाउनु पर्नेछ । ५. दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०८० /१०/०८ गते ।

 दोब्बर दस्तुर बुझाई दरखास्त दिने मितिः २०८० /१०/१५ गतेसम्मः ।

उम्मेदवारको उमेरको हदः दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *